Kiểu tóc

3 kiểu tóc đơn giản sẽ mang lại khối lượng cho cả mái tóc mỏng nhất

Bất kỳ sai sót về ngoại hình có thể được sửa chữa với trang điểm và tóc. Đối với tóc mỏng, có một số kiểu tạo kiểu, cho chúng một khối lượng tuyệt đẹp. Điều chính là để biết làm thế nào để thực hiện chúng một cách chính xác. Lọn tóc hoặc sóng Shutterstock Cách đơn giản nhất nhưng rất phong cách để thêm âm lượng cho kiểu tóc là uốn tóc.
ĐọC Thêm